miércoles, 11 de julio de 2012

Els Col∙legis professionals rebutgen l’Informe de la Comissió Nacional de la Competència sobre el sector col∙legialEls Empresistes sóm membres de l'Associació Intercol∙legial de Col∙legis Professionals de Catalunya, que considera que l’Informe de la Comissió Nacional de la Competència sobre els col∙legis professionals després de la transposició de la Directiva de Serveis ‐presentat el dia 29 de juny a Barcelona‐ està presidit per una visió distorsionada dels col∙legis professionals que ignora la seva funció social com a garantia dels drets dels ciutadans.


Vol recordar que la normativa europea reconeix expressament els col∙legis professionals com a “autoritats competents” per al control o la regulació de les activitats de serveis i de l’accés i l’exercici d’una activitat professional, tasques que els col∙legis desenvolupen des de fa temps, amb transparència, eficàcia i eficiència, salvaguardant l’interès públic vinculat a la prestació de serveis professionals.

La Intercol∙legial de Catalunya ‐que representa més de 90 col∙legis, entre ells els Empresistes, i consells de col∙legis professionals de Catalunya amb més de 150.000 col∙legiats/des de tots els àmbits professionals‐ reafirma el compromís dels col∙legis professionals amb la societat civil. Compromís expressat en una llarga trajectòria en defensa dels drets fonamentals, els valors democràtics i les llibertats, així com la seva voluntat de contribuir decididament a la recuperació econòmica i social del país.

No hay comentarios:

Publicar un comentario