jueves, 5 de septiembre de 2013

Nova nota informativa: “El plazo de ejecución de las sentencias judiciales y de las resoluciones administrativas”

Nova nota informativa titulada: “El plazo de ejecución de las sentencias judiciales y de las resoluciones administrativas”, on s’analitza el contingut d’una sentència del Tribunal Suprem de quatre d’abril de 2013, dictada en el recurs de casació per a la unificació de doctrina 3369/2012. Les notes informatives analitzen l’actualitat jurisprudencial que es produeix en l’àmbit tributari.


Aquesta nota forma part del “Servei de Difusió de Jurisprudència” dirigit per Avelino Vázquez Parcero, servei exclusiu i gratuït per als col•legiats exercents. A través de notes informatives s’analitza l’actualitat jurisprudencial que es produeix en l’àmbit tributari, amb la intenció que aquestes siguin un instrument de consulta complementari per als professionals.

Els continguts que es publiquin en aquestes notes informatives tenen un caràcter de mera opinió donada per un professional. Per tant, no implica cap valor vinculant ni cap tipus de responsabilitat per part del Col•legi.

Accés a la nota informativa “El plazo de ejecución de las sentencias judiciales y de las resoluciones administrativas”

No hay comentarios:

Publicar un comentario