martes, 31 de enero de 2012

Seminari “Els despatxos professionals davant el blanqueig de capitals”Temàtica d’actual interès, el Col•legi encarrega a un expert en l’àrea, un Seminari íntegrament dedicat en aquest camp el dia 16 de febrer.

Seminari “Valoració d’Empreses”Dirigit als professionals que busquin profunditzar en el tema. El seminari tindrà lloc a l’Escola de Negocis ESERP els dies 8 i 13 de febrer de 19:00 a 21:45 .

2 de febrer: “Debats oberts de consultoria fiscal”El Col•legi, a més d’oferir cursos de formació per als professionals del sector, és generador de diàleg i fòrum; un lloc de trobada que uneix als experts amb interessos comuns. En aquest cas, l’activitat és exclusiva per a col•legiats exercitants i les places són limitades.

jueves, 12 de enero de 2012

La nueva ley concursal perjudica a los pequeños despachos profesionales


Jordi Albiol, el presidente de la Sección Concursal del Colegio de Empresistas, afirma que con la entrada en vigor de la nueva ley “El legislador bendice la entrada de grandes firmas multidisciplinares de servicios profesionales a costa, muy probablemente, de los ‘pequeños despachos’".

La Crisi en Xifres

El PIB de l’economia espanyola de l’any 2011 ha disminuït la meitat en valors absoluts en comparació l’any anterior (dades 1r trimestre de 2011).

Curs “Anàlisi PRÀCTICA del nou Reglament de la Llei d’Auditoria de comptes”La formació es durà a terme el proper 13 de desembre de 2011, a les aules del Col·legi de Mercantils de Barcelona. Actualment, es fa difícil treballar sense tenir clares les normes legals que afecten a la professió, i el curs pretén cobrir aquest “handicap” amb la practicitat com a objectiu.