Perfil

El Col•legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona agrupa Intendents, Professors i Pèrits Mercantils, Diplomats en Ciències Empresarials, i Llicenciats i Doctors en Direcció i Administració d'Empresas. Col·lectius sempre vinculats al món empresarial: Empresistes.


El Col•legi és l'organisme oficial que empara i defensa els interessos professionals del col•lectiu a què representa, a més de ser el seu suport tècnic i punt d'enllaç amb el món empresarial i professional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario