miércoles, 13 de febrero de 2013

Agència Tributària: declaracions informatives 2013

En el marc de la tradicional campanya informativa que l’Agència Tributària porta a terme durant els primers mesos de cada any (preludi de la campanya de renda), els seus responsables a Catalunya han presentat les novetats de les declaracions per a l'any 2013. En el transcurs d’una jornada organitzada per l’Agència tributària , Joan Pere Rodríguez, cap adjunt de la Dependència Regional de Gestió Tributària, ha recordat que el sistema fiscal espanyol es basa en el control que l'Administració fa de les liquidacions dels contribuents. Per aquest motiu, les declaracions informatives fan possible un control de qualitat i faciliten la realització de càlculs i precàlculs. A més, en tractar-se de declaracions realitzades per un tercer permeten reduir l'ocultació i se centren sobretot en les empreses (fet que ajuda a unes declaracions de qualitat). Rodríguez ha remarcat que els esborranys, tot i ser informació molt útil, poden contenir errors i el contribuent ha de comprovar que siguin correctes.

miércoles, 6 de febrero de 2013

S’apropen canvis en la comptabilització d’ingressos


“Canvis en el reconeixement d’ingressos” ha estat el títol de la jornada de la Secció de Comptabilitat del Col•legi d’Empresistes. Segons Martí Garcia, president de la secció, “l’interès de la temàtica rau en el fet que els principals organismes internacionals de comptabilitat es troben immersos en la redacció d’una única norma en matèria d’ingressos que comportarà canvis substancials a l’actual regulació, des d’una perspectiva més de balanç que de compte de resultats”. D’altra banda, Garcia ha assenyalat que “aquests canvis són importants ja que afectaran l’import net de la xifra de negoci, import condicionat per quins conceptes es poden considerar ingrés i quins no, així com també per com es reconeixen en operacions complexes com els contractes d’obres”. Clicar aquí per accedir al document complet