viernes, 27 de abril de 2012

Seminari dedicat a "Novetats societàries"En el seminari “Novetats societàries” es tractarà la nova regulació del dret d’informació i del dret de separació de socis de les societats mercantils; dos dels canvis més importants que afecten a aquestes societats. L’acte se celebrarà a la seu del Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona el pròxim 24 de maig.

El Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprovava el text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), va derogar totalment la Llei de Societats Anònimes i la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, i va incloure canvis molt rellevants en el si de les societats mercantils. Canvis que han generat dubtes en la implantació i el desenvolupament pràctic de l’aplicació del TRLSC.

Els encarregats d’aprofundir en la matèria seran Mª Teresa de Gispert, advocada i catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona i vocal permanent de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia; i Juan Manuel de Castro, magistrat i jutge del Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona.

El seminari es desenvoluparà des de la perspectiva de l’assessor que habitualment planteja els supòsits i del Jutge a qui se li sotmeten a resolució.

Dia: dijous 24 de maig
Hora: de 16:00 a 18:00 hores
Lloc: Auditori del Col•legi, al carrer Moià 1, 3ª planta
Més informació: info@empresistesbcn.cat o Telf. 933 620 420

Programa
Inscripcions

No hay comentarios:

Publicar un comentario