miércoles, 9 de mayo de 2012

Curs pràctic sobre “Consolidació de balanços”Els Empresistes organitzen un curs pràctic sota el títol “Consolidació de balanços” on es pretén fer una anàlisi sintètica del procés de consolidació comptable, des de l’òptica de la normativa nacional i internacional (IASB). El curs es farà a les aules de ESERP els dies 14, 16, 21, 23 i 30 de maig i 4, 6, 11 i 13 de juny.

Les diferents estratègies de creixement empresarial han donat lloc a grups d'empreses. Els quals, des del punt de vista de la seva gestió, han generat una problemàtica que afecta un doble àmbit. El primer, d'arrel econòmica i operativa, per la necessitat d’informació comptable que proporcioni la imatge fidel del conjunt de societats que conformen el grup. El segon, d'índole normativa, afecta el caràcter imperatiu amb què opera la formulació de comptes consolidats; sigui del règim mercantil (consolidació comptable) o, per necessitats impositives (consolidació fiscal).

Es tracta de desenvolupar sobre els comptes anuals individuals de cada societat del grup, un singular tractament comptable que condueixi als comptes del grup, en tractar-se d'una única realitat econòmica. La complexitat tècnica és evident i pot afirmar-se que és la branca de la comptabilitat que més necessita de l'anàlisi i explicació de les seves normes. En aquest curs es pretén fer una anàlisi necessàriament sintètica del procés de consolidació comptable,  des d'una òptica de la normativa nacional i internacional (IASB).

El ponent serà Antonio Garrido, professor de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, professor de Normativa Comptable del Curs d’accés al ROAC. És, a més, consultor d’empreses  i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials.

Dies: 14, 16, 21, 23 i 30 de maig i 4, 6, 11 i 13 de juny
Hora: de 19.00 a 21.45 hores
Lloc: c/ Girona, 24, baixos. Barcelona (ESERP)
Més informació: info@empresistesbcn.cat o Telf. 933 620 420

Programa 
Inscripcions

No hay comentarios:

Publicar un comentario