lunes, 4 de junio de 2012

Comptes anuals 2011: qüestions clau davant la seva formulacióArriba l'hora culminant d'un exercici: la formulació dels Comptes Anuals de l’any 2011. Per aquest motiu, el pròxim dia 6 de juny se celebrarà un seminari centrat en aquesta matèria al Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. El seminari pretén, a més, donar pautes per a la Memòria des d’un punt de vista pràctic, així com proposar recomanacions de cara l'Informe de gestió.

Aquest Seminari té per objecte, doncs, passar revista i actualitzar el marc de referència amb el qual abordar la formulació dels Comptes Anuals. Es pretén posar èmfasi en el Balanç, en el Compte de Pèrdues i Guanys, i en la Memòria. Malgrat l'experiència acumulada sempre hi ha algun punt que mereix ser tractat, algun dubte o la necessitat de disposar de referències per l’exercici 2011.

La Memòria representa un document crucial de la informació comptable. Es tracta d’una eina cabdal per entendre l'essència dels guarismes inclosos en el Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys. I l'Informe de gestió brinda magnífiques possibilitats per explicar el perquè de les coses. L'anàlisi de tots dos documents representa una tasca fonamental a l'hora de reportar els estats financers d'una entitat.

El ponent serà José Mª Gay de Liébana, professor Titular del Dep. de Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i doctor en Economia Financera i Comptabilitat. A més, és doctor en Dret, professor Mercantil i membre de la Comissió de Principis Comptables a Espanya de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

Dia: 6 de juny de 2012
Hora: de 16:30 a 20:00 hores
Lloc: C/ Moià 1 - Tuset•3, 3ª planta. Barcelona
Més informació: info@empresistesbcn.cat o Telf. 933 620 420

Programa
Inscripcions

No hay comentarios:

Publicar un comentario