miércoles, 12 de diciembre de 2012

Comptabilitat i fiscalitat de les combinacions de negocis


El llibre “Comptabilitat i fiscalitat de les combinacions de negocis i altres operacions societàries”, dels inspectors d'Hisenda de l'Estat José Manuel Lizanda i Carlos Abad, s’ha presentat el 24 d'octubre al Col•legi. L'obra és una nova publicació de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i està inspirat en un curs impartit a ESADE sobre comptabilitat de societats. Clicar aquí per accedir al document complet


José Manuel Lizanda, un dels autors del llibre, ha estat el ponent de l’acte i ha donat unes pinzellades sobre alguns dels temes que s’aborden. Ha començat reflexionant sobre la utilitat de la comptabilitat, qüestionada arran de l’escàndol de les entitats financeres que tot i superar tota mena d'auditories han hagut de ser rescatades.

En la xerrada s’ha plantejat el tractament comptable de les retribucions dels socis que són alhora professionals de la societat. Es tracta d’un dels temes plantejats en el llibre, la remuneració dels administradors de societats, especialment en el supòsit en què compaginin aquesta funció amb tasques d'alta direcció a l'empresa. En aquest sentit, l'inspector ha aconsellat anticipar-se als problemes i esmentar ja en els estatuts que la funció d'administrador no és una funció gratuïta.

El llibre aprofundeix en les combinacions de negocis (regulades en les normes de valoració 19 i 21 del PGC de 2007) que van donar lloc a la creació de despatxos especialitzats. Lizanda ha remarcat, per la seva experiència, que no sempre hi ha hagut un motiu econòmic vàlid per a la reestructuració i que en ocasions s'havien detectat motius de caràcter fiscal a fi de poder-se acollir al règim fiscal especial, operacions objecte d'inspeccions. L’autor ha admès que l'inspector té la sensació que són unes operacions no gaire habituals actualment, entre altres motius perquè són complexes i requereixen d’experts comptables. El ponent ha mostrat un quadre sobre els mètodes que cal aplicar en els diferents tipus d'operacions i com s'ha de comptabilitzar en les societats participants. I ha advertit de l'especial cura que cal tenir en la valoració dels béns que es transmeten i en la correcta identificació d'empresa adquirent i empresa adquirida, fet no sempre senzill en el seu parer.

Noves aportacions dels socis

Un altre punt tractat ha estat aquell en què una societat amb fons propis negatius necessita noves aportacions econòmiques (ja sigui per mitjà d'ampliació de capital, aportació per compensació de pèrdues o altres fórmules). En tot cas, una aportació irreversible pot comportar problemes si són diversos els socis que, amb diferents percentatge, han d'aportar la quantitat però algun d'ells no vol o no pot fer-ho. Si en aquesta situació un soci aporta més del que li correspon per compensar la part del soci que no aporta, aquest últim no pot afirmar que es tracta d'una liberalitat, i així ho exposa una consulta de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) que resol que és difícil comprendre que es faci una aportació extraordinària sense esperar res a canvi, generalment la consecució d'una major representació en la societat.

En el col•loqui, s’ha abordat la problemàtica de la retribució dels administradors i, de manera especial, la d'aquells que són socis professionals (com metges o arquitectes) que treballen en la societat i que poden generar situacions d'inseguretat jurídica.

El llibre tracta, a banda de les operacions de reorganització empresarial, altres operacions singulars, com la constitució i liquidació, o més esporàdiques i ocasionals, com les modificacions del capital social, els negocis amb accions pròpies, la separació dels socis i d'altres que es repeteixen periòdicament, com l'aplicació del resultat. Clicar aquí per accedir al document complet


10 anys d'ACCID

Es compleixen deu anys de l'existència de l'ACCID, l'associació impulsada pels Col•legis de titulats mercantils, d’economistes i de censors jurats de comptes. Suma ja uns 10.000 socis i unes 90 publicacions de llibres relacionats amb la comptabilitat. Es tracta d’un punt de trobada per fomentar les millors pràctiques en aquest camp. L'ACCID té una desena de comissions de treball i organitza anualment unes 60 conferències, a més de jornades i el tradicional congrés biennal, que l'any 2013 tindrà lloc a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)No hay comentarios:

Publicar un comentario