miércoles, 6 de febrero de 2013

S’apropen canvis en la comptabilització d’ingressos


“Canvis en el reconeixement d’ingressos” ha estat el títol de la jornada de la Secció de Comptabilitat del Col•legi d’Empresistes. Segons Martí Garcia, president de la secció, “l’interès de la temàtica rau en el fet que els principals organismes internacionals de comptabilitat es troben immersos en la redacció d’una única norma en matèria d’ingressos que comportarà canvis substancials a l’actual regulació, des d’una perspectiva més de balanç que de compte de resultats”. D’altra banda, Garcia ha assenyalat que “aquests canvis són importants ja que afectaran l’import net de la xifra de negoci, import condicionat per quins conceptes es poden considerar ingrés i quins no, així com també per com es reconeixen en operacions complexes com els contractes d’obres”. Clicar aquí per accedir al document complet


La ponent Isabel Perea, directora d’auditoria a Grant Thornton, ha fet una revisió de les principals definicions del Pla General Comptable (PGC) de 2007. Ha distingit el que es considera “ingrés per venda de productes” d’aquells que són “ingressos per prestació de serveis”, així com també pels requisits que cal complir en cada cas per a la seva consideració i comptabilització.

Èmfasi en els Incoterms
Tot seguit, Perea ha aprofundit en els incoterms o termes internacionals de comerç (de l’anglès international commercial terms-), que reflecteixen normes d'acceptació voluntària reconegudes internacionalment (tant pel comprador com pel venedor) sobre condicions de lliurament de mercaderies. Modificades el 2010, els incoterms serveixen per conèixer els costos de les transaccions internacionals i la delimitació de responsabilitats de cada part, és a dir, les condicions de les operacions de compravenda. Segons l’experta de Gran Thornton, “cal ser conscients que hi ha altres circumstàncies que incidiran en els riscos i beneficis de les operacions, com el cas d’un enfonsament de vaixell, l’arribada de la mercaderia en males condicions o un retard en el lliurament”.

En quant a casos pràctics reals, la conferenciant s’ha referit als xecs regal, que s’han de comptabilitzar quan el consumidor fa la compra o bé quan caduquen en el supòsit que no s’hagin utilitzat. Pel que fa rappels i descomptes, els inclosos en la factura es descompten directament de l’import net de la xifra de negoci i si per motius excepcionals no es pot calcular el volum de descomptes, es registrarà un passiu per la previsió. En el cas dels béns descomptats o gratuïts, es considera l’ingrés real íntegrament i es dóna de baixa el cost de les dues mercaderies (a través de la variació d'existències).

La directora d’auditoria a Grant Thornton també ha dedicat un capítol especial a abordar les peculiaritats dels contractes de prestacions de serveis o de construcció i ha traçat un esquema de les diferents vies que pot recórrer un contracte d’aquest tipus. A continuació, s’ha centrat en la normativa BOICAC 78 de 2009 relativa a la transferència de la propietat de les construccions, que es feia efectiva una vegada construïda en un 80 %. En l’anterior PGC, s’establia que es podia fer la transferència i el seu registre amb aquest 80 % construït, però el nou PGC deroga aquesta fórmula de registrar l’ingrés i estableix el moment en què es fa la transmissió del bé, que a Espanya coincideix amb el moment que existeix l’escriptura del bé.

Per acabar, Isabel Perea s’ha referit a les principals diferències de la normativa espanyola respecte de la regulació internacional, si bé ha aclarit que en alguns casos es tracta de “diferències potencials”, ja que “cada situació s’ha d’analitzar de manera individual i cal fer èmfasi en mirar el fons de l’operació per sobre de la forma com es realitza”Clicar aquí per accedir al document complet

Clicar aquí per accedir al document gràfic de suport de la conferència

No hay comentarios:

Publicar un comentario