miércoles, 13 de febrero de 2013

Agència Tributària: declaracions informatives 2013

En el marc de la tradicional campanya informativa que l’Agència Tributària porta a terme durant els primers mesos de cada any (preludi de la campanya de renda), els seus responsables a Catalunya han presentat les novetats de les declaracions per a l'any 2013. En el transcurs d’una jornada organitzada per l’Agència tributària , Joan Pere Rodríguez, cap adjunt de la Dependència Regional de Gestió Tributària, ha recordat que el sistema fiscal espanyol es basa en el control que l'Administració fa de les liquidacions dels contribuents. Per aquest motiu, les declaracions informatives fan possible un control de qualitat i faciliten la realització de càlculs i precàlculs. A més, en tractar-se de declaracions realitzades per un tercer permeten reduir l'ocultació i se centren sobretot en les empreses (fet que ajuda a unes declaracions de qualitat). Rodríguez ha remarcat que els esborranys, tot i ser informació molt útil, poden contenir errors i el contribuent ha de comprovar que siguin correctes.


El ponent ha parlat de les principals lleis, reials decrets i ordres aprovats en el transcurs de 2012. Entre d’altres, Rodríguez ha volgut destacar la normativa de lluita contra el frau, els canvis en l'IVA i la declaració de béns i drets a l'estranger. També ha esmentat el nou reglament de facturació, així com als petits canvis que han sofert els models 184 (s'anticipa a febrer el termini de presentació), el 198 (s'introdueix una nova clau J) o el 347 (termini de presentació: febrer) i la possibilitat de presentar alguns models per mitjà d'SMS. Finalment, ha recordat les noves caselles introduïdes al model 390 referents als canvis en els tipus d'IVA.

Model 720, el tema protagonista

El tema destacat de la jornada ha estat el model 720, relatiu a la declaració de béns i drets a l'estranger i els efectes que es poden derivar pel fet de no presentar-la. Aquesta declaració informativa l’ha de presentar el mateix contribuent afectat. A més, aquesta té caràcter singular i no es repetirà excepte si es produeixen canvis que incrementin el valor dels béns. L'obligació de declarar es pot estendre a beneficiaris i autoritzats i en queden exempts els imports que no superin el 50.000 euros en cada bé declarat.

El responsable d'Hisenda ha exposat detalladament les característiques i obligacions que acompanyen la declaració i ha posat l’èmfasi en aquelles conductes que poden comportar algun tipus de sanció, com per exemple la no presentació de la declaració, la inclusió de dades incompletes, inexactes o falses o la presentació fora de termini, entre d’altres. A banda, pot tenir efectes en altres impostos com IRPF i IS si es considera increment patrimonial no justificat.

Per la seva banda, el cap adjunt de la Dependència Regional d'Informàtica, Jaume Saura, ha destacat l’augment dels serveis que ofereix l'Agència Tributària per mitjà del seu web i de l'adreça electrònica habilitada per als contribuents. També ha ressaltat la bústia general online de correus a la qual es poden adherir totes les administracions públiques per comunicar-se telemàticament amb els ciutadans. Saura ha recordat que el titular, l’apoderat o els apoderats poden accedir a l'adreça electrònica habilitada. Els apoderats ho poden ser per a tots els tràmits o per a alguns d'específics (detallats en la sol•licitud d'apoderament).

Finalment, Saura ha parlat de la possibilitat de presentar a través del registre electrònic documents més enllà dels formularis estàndard, com ara al•legacions,  recursos o altres documents (en format word, pPdf, fulls de càlcul, bases de dades o fitxers comprimits, entre altres). A la secció DOCUTECA de la nostra web trobaren els documents exposats en aquesta sessió. 

Clicar aquí per accedir al document complet

No hay comentarios:

Publicar un comentario