viernes, 26 de abril de 2013

La responsabilitat social dels col•legis professionals

Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social de les Empreses i Organitzacions  col•laborador docent en diferents universitats i programes formatius d’alta direcció ha impartit una conferència el 5 d’abril sobre el sentit de la Responsabilitat Social Corporativa i el paper importantíssim que poden exercir els col•legis davant dels gerents dels col•legis oficials catalans, agrupats en l'Associació Intercol•legial dels Col•legis Professionals de Catalunya.


Segons Canyelles, els col•legis professionals estan integrats per les persones que exerceixen una determinada professió, amb la finalitat de gestionar els interessos dels diferents grups d'interès relacionats amb aquesta. Per una banda, aquests organismes defensen els interessos de la professió, però si es tracta de corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia, no és merament per a fer advocacia i defensa d'interessos sinó que també tenen altres funcions d'alt interès social, com ara vetllar perquè l'actuació dels seus col•legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional.

L’expert en Responsabilitat Social ha apuntat que els col•legis també tenen per funció garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. Algunes d'aquestes professions agrupades en col•legis tenen un paper fonamental en la societat  i són un element bàsic en la creació de capital social. A més, el ponent ha afegit que encara poden assumir un altre rol: fomentar el sentit de responsabilitat social dels professionals i dels despatxos, agències i empreses on desenvolupen l'activitat.

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un sistema de gestió orientat a la millora permanent, que “pretén assegurar l'acompliment i la capacitat de desenvolupar una organització que observa, dialoga, aprèn, millora, troba les millors pràctiques, innova, crea confiança i que genera sostenibilitat”, entre altres. Així, Canyelles ha assenyalat que els col•legis poden introduir-la en el seu funcionament en codis ètics, que són eines diferents dels codis deontològics. També ha destacat que la RSC forma part del regne dels intangibles i en gran mesura és un estil, un model d'empresa o d'organització; un model de col•legi, també. Els col•legis poden fer així una contribució enorme a la conformació d'un model empresarial apte per als reptes que el segle XXI ens planteja.

Per tot això, els col•legis poden tenir un paper molt rellevant en el foment i desenvolupament de l'RSC a Catalunya. Finalment, l’especialista, que ha col•laborat en iniciatives diverses de col•legis professionals i també amb pimes i microempreses en desenvolupar la seva RSC, ha posat èmfasi en què en el context actual cal fer un salt endavant en la responsabilitat social de les empreses i organitzacions que només serà possible si les pimes i especialment els i les professionals aposten de manera compromesa per uns models organitzatius, un sistema productiu i unes relacions econòmiques més ètiques i sostenibles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario