lunes, 8 de abril de 2013

Tallers pràctics d’auditoria: "Revisió de 2a firma i emissió d’informes"

El proper 16 d’abril els Empresistes organitzen “Tallers pràctics d’Auditoria”. El primer taller serà “Revisió de 2ª firma i de seguiment en auditors individuals i petites societats d'auditoria”. El segon taller serà “Emissió d'informes en un entorn de crisi per a petits auditors i societats d'auditoria”. Aquests tallers tenen un enfocament eminentment pràctic.


Seran impartits per un professorat amb alta experiència en la implantació i seguiment de controls de qualitat d’auditoria, comptant amb revisors afectes al conveni subscrit per les Corporacions amb l’ICAC. A més, als assistents al curs se'ls facilitaran les adreces de correu dels professors tutors per a possibles dubtes que sorgeixin en el desenvolupament dels tallers.

Els ponents seran:
Eladio Acevedo, titulat mercantil i empresarial, economista, grau en Dret, auditor de comptes exercent i professor d’economia financera i comptabilitat a la Universitat Pontificia de Comillas ICADE. És el president de l'Il•lustre Col•legi  Central de Titulats Mercantils i secretari general del REGA.

Concha Valdelvira, auditora de Comptes no exercent. Revisora de control de qualitat del REGA, adscrita al conveni amb l’ICAC.

Als assistents se'ls lliurarà tota la documentació necessària per al seguiment del taller en suport paper i digital. Així mateix, els assistents hauran de portar el seu ordinador portàtil. Els tallers tindran lloc el dia 16 d’abril de 2013, de 10.00 a 14.00 h el 1r taller, i de 16.00 a 20.00 h el 2n taller a les Aules del Col•legi - c/ Moià, 1, 3ª planta –Barcelona-. Aquests dos tallers computen amb 10 hores de formació continuada específica d’auditoria de comptes.

Programa
Inscripció

No hay comentarios:

Publicar un comentario