jueves, 3 de octubre de 2013

9è Fòrum Concursal: 23 i 24 d'octubre de 2013

El propers 23 i 24 d’octubre se celebra el 9è Fòrum Concursal organitzat pel Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Un any més, els professionals de l'auditoria tenen una cita, aquest any centrada en l'actualització casuística concursal i les últimes novetats produïdes en aquest sector. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Plaza, a la plaça Espanya de Barcelona, i està destinat a tots els professionals que intervenen en els
procediments concursals: titulats mercantils i empresarials, advocats, economistes, auditors de comptes, i també, jutges mercantils i secretaris d’aquests jutjats.


Els objectius de la jornada són recollir les opinions dels experts en relació a la necessitat i abast d’aquesta reforma concursal, com afecta al procés concursal i com afecta a l’actuació professional dels administradors concursals. Les places són limitades i el programa està compost per:

Dia 23 d’octubre

“Els instituts pre-concursals. Els acords de refinançament, els seus requisits i la seva homologació. La utilitat i la utilizació real de l'article 5 bis de la llei concursal”. Per José Maria Fernández Seijo. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona

“La declaració de concurs voluntari i necessari. el procediment de declaració. Problemes pràctics en relació amb el moment de presentació. recursos a la decisió judicial en cada cas”. Per Francisco Javier Fernández Álvare. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona.

“La figura de l'administració concursal. Nomenament i estatut jurídic. La responsabilitat segons la llei concursal. Altres responsabilitats. La qüestió dels honoraris. la figura dels auxiliars delegats”: Per Alberto Mata Sáiz. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona

“El concurs de la persona física. problemes pràctics. L’aplicació real de la llei 1/2013 y la llei de l’emprenedor. Concurs de l'herència”. Per Eduard Mª Enrech Larrea. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Lleida

“El concurs en els grups de societats. Concursos connexos i confusió de patrimonis. La fiança solidària, la seva naturalesa i la seva qualificació”. Per Juan Garnica Martín. President de la secció 15ª de l’Audiència Provincial de Barcelona

“Efectes del concurs sobre determinats actes i negocis jurídics. El leasing i els seus problemes pràctics. L'acció de recuperació. efectes sobre altres contractes i sobre la persona del deutor”. Per Marta Cervera Martínez. Magistrada-Jutgessa del Jutjat del Mercantil núm. 8 de Barcelona.

“L'acció rescissòria concursal. el concepte de perjudici. ultimes tendències jurisprudencials”. Per Francisco de Borja Villena Cortés. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 8 de Madrid

Dijous 24 d'octubre

“L’incident concursal. Matèries que se substancien a través del mateix. Les taxes judicials i les costes processals en l’incident. els crèdits en el procediment concursal (qualificacio i impugnació)”. Per Jesús S. Ortego Briongos. Secretari judicial del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona

“El conveni concursal. el conveni d'assumpció. Els efectes de l'aprovació judicial del conveni. els efectes de l'incompliment del conveni sobre els crèdits i la seva qualificació”. Per Carlos Nieto Delgado. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Madrid

“El tractament dels crèdits contra la massa. el seu reconeixements i execució. L'alteració de la regla general del venciment en el pagament dels crèdits contra la massa”. Per Jacinto Talens Seguí. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 2 de València

“Els treballadors i els seus crèdits. L'extinció col•lectiva del contracte laboral en seu concursal, la representació dels treballadors. Problemes en cas de pluralitat de centres de treball”. Per Juan Manuel de Castro Aragonés. Magistrat-Jutge del Jutjat del Mercantil nº 10 de Barcelona

“La liquidació concursal. la venda d'unitat productiva. la subhasta judicial i els drets d'execució separada en seu de liquidació. qüestions registrals sobre la inscripció del canvi de titularitat”. Per Javier Yáñez Evangelista. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 9 de Madrid

“La qualificació concursal. Els criteris normatius de l'article 172 bis de la llei concursal. La disponibilitat de l'objecte en la secció de qualificació. Últimes tendències jurisprudencials”. Per César Suárez Vázquez. Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona

“La declaració del concurs i la seva conclusió simultània. Ordre de pagament dels crèdits contra la massa en l'article 176 bis de la llei concursal. L'extinció de la persona jurídica concursada i la seva cancel•lació en el registre mercantil”. Per Raúl N. García Orejudo Magistrat-Jutge del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona

Dies: 23 i 34 d’octubre de 2013
Lloc: Hotel Catalonia Barcelona Plaza, Plaça Espanya, 6-8 - Barcelona
Més informació: info@empresistesbcn.cat o al telèfon 933 620 420

Programa Complet
Inscripcions

No hay comentarios:

Publicar un comentario