jueves, 10 de octubre de 2013

Ramon Camp: “El poder judicial independent és clau per impulsar el creixement”

Seguretat jurídica i progrés econòmic és el títol de la conferència amb què el Col•legi ha obert el curs corporatiu 2013-2014, i que ha pronunciat Ramon Camp. Aquest advocat i polític actualment és vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Prèviament, el degà del Col•legi, Eduard Soler, ha explicat la fase en què es troba el procés d’unificació amb el Col•legi d’Economistes i ha esmentat la Llei de Serveis i Col•legis Professionals que prepara el Govern espanyol i a la qual l’entitat que lidera ha presentat al•legacions.


Camp ha advertit que la seguretat és un tema extens i abordable des de molts vessants. Si es parteix de la recerca de seguretat, segons el professor d’Economia “la societat i els individus hem sacrificat moltes coses, però no sacrificaríem la seguretat a costa d’un objectiu encara més important, el de la justícia”.

L’expert ha apuntat que la seguretat en primer terme exigeix conèixer la realitat que ens envolta; en segon lloc, comporta la prevenció davant els riscos; i en tercer lloc, implica protecció contra els danys. Aquests punts de vista responen a tres conceptes relacionats entre sí: la certesa, la indemnitat i la protecció, conceptes relacionats amb el Dret. Segons Camp, la seguretat jurídica s’ha d’entendre com “la raó del dret, com a conjunt de regles que ordenen la societat per obtenir unes conductes raonables que evitin els danys i també com a conjunt de regles que vetllen per l’eficiència i eficàcia del Dret com a institució”. Entre aquestes regles, Camp ha destacat la publicitat de lleis i sentències, garanties dels processos, prescripció, caducitat, bona fe i la confiança legítima, entre d’altres.

L’equilibri entre justícia i seguretat

Segons Camp, l’equilibri per als juristes no sempre és fàcil. Ha posat com a exemple la dificultat d’aconseguir aquest equilibri en casos de negligència mèdica, on són importants els conceptes de prescripció i caducitat però on apareix també la incertesa (i en conseqüència, la inseguretat). Per tot això, per a l’expert, és imprescindible el coneixement especialitzat de les lleis per interpretar-les.

Per aquest advocat “és evident que mai no sacrificaríem la justícia per la seguretat”. En paraules seves, “la seguretat completament allunyada de la justícia és pura aparença, és un gegant amb peus de fang, la seguretat veritable no es pot construir al marge de la justícia, i per això és tan important el dret”. Per Camp: “no hi ha desenvolupament econòmic sostenible i just sense un sistema jurídic organitzat”, ha sentenciat.


La relació entre economia i justícia                                                                                                                                    
Segons Camp, “aquesta relació entre desenvolupament econòmic i sistema jurídic és de dependència mútua”. De la mateixa manera que un determinat sistema jurídic afavoreix o impedeix un correcte desenvolupament, el desenvolupament econòmic propicia el desenvolupament judicial en determinar els recursos i la tecnologia amb què pot comptar. També és cert, segons Camp, que “un mateix grau de desenvolupament econòmic pot donar lloc a diferents graus de desenvolupament judicial i ha ressaltat que un poder judicial independent, eficient i competent és clau per impulsar el desenvolupament econòmic”.

A continuació, el vocal del CGPJ ha parlat de les diferents formes d’assignació de recursos de la societat, principalment el mercat -entès com a contracte lliure entre les parts-, però també l’Estat com a regulador de la forma com les parts han d’establir els seus acords, com a distribuïdor de la renda i com a agent econòmic que intervé promovent l’activitat.

Segons Camp, en aquest escenari, la figura de jutges i tribunals pot sorgir com a forma alternativa d’assignació de recursos i la justícia apareix aquí com un ens que formalitza la resolució de conflictes sobre aquesta distribució de recursos. D’acord amb l’expert, els professionals que hi actuen “han de caracteritzar-se per la independència i basar-se en la lògica, el sentit comú i el sentit de la realitat social”. En aquest punt, el ponent ha fet una crida a emprar vies alternatives a la justícia en la solució dels conflictes, com la mediació, l’arbitratge i la conciliació. Camp ha expressat que “els nous temps ens exigeixen un grau més alt de responsabilitat” i ha conclòs que “la seguretat també depèn de tots nosaltres i més ara en què el futur ja no és esperança ni fatalitat sinó un dels camps de la nostra actuació, una variable que hem de tenir en compte en les nostres decisions”.

Clicar aquí per accedir al resum complet de la jornada


No hay comentarios:

Publicar un comentario