lunes, 10 de febrero de 2014

Dilluns 17 de febrer, seminari sobre "L'auditoria en les petites i mitjanes empreses"

El propòsit d’aquest seminari és oferir una orientació pràctica als professionals que dirigeixen contractes d’auditoria per a petites i mitjanes empreses(PIMEs), i a la vegada analitzar les particularitats de l’auditoria financera quan aquesta es dugui a terme en una PIME. D’aquesta manera s’esbrina quines són les diferències respecte a l’auditoria d’una empresa gran. El seminari “L’auditoria en les petites i mitjanes empreses” tindrà lloc el dilluns 17 de febrer de 2014, de 16.00 a 20.00 hores, a les aules del Col•legi -c/ Moiá 1 - Tuset 3, 3, Barcelona-.


Bàsicament s’examinaran els motius que porten a una PIME no obligada legalment a auditar-se a fer-ho i quines són les circumstàncies que contribueixen a contractar un servei d’auditoria de forma voluntària. També les causes que motiven un canvi d’auditor en aquest tipus d’empreses o quins són els límits legalment establerts perquè les empreses estiguin exemptes o obligades a auditar anualment els seus estats financers.

Els deu punts principals del programa són: 

1. Característiques de les PIMES 
2. Relacions professionals entre les PIMES i els seus 
auditors 
3. Motivacions de les PIMES per auditar-se (o no) 
4. Comprovació de l’auditabilitat de l'empresa 
5. Aclariments abans d'acceptar l'encàrrec 
6. Carta per encàrrec 
7. Alternatives a l'auditoria 
8. Verificació del control intern en les PIMES 
9. Planificació de l'auditoria de PIMES 
10. Procediments i proves específiques 
11. Riscos de frau i/o error 
12. L'informe d'auditoria


No hay comentarios:

Publicar un comentario