jueves, 6 de junio de 2013

Quadre de comandament, l’eina estratègica pels despatxos professionals

El quadre de comandament integral és una eina de gran utilitat no només per a les empreses sinó també per als despatxos professionals, ja que ofereix informació valuosa sobre l’eficiència i dóna pistes dels punts febles de cada organització. La temàtica s’ha posat de nou sobre la taula en una sessió organitzada conjuntament amb l’ACCID i en la qual han intervingut Antonio Izquierdo, soci director d’Izquierdo Motter Consulting el soci-director de Sisconges-Estrategia, i Lluís Muñiz economista i expert en control de gestió.


Antonio Izquierdo ha introduït la temàtica plantejant noves alternatives en la millora dels serveis dels despatxos professionals per fer front a la tònica actual de peticions en la rebaixa en el preu per part dels clients. L’expert ha aconsellat que cal buscar fórmules per augmentar els ingressos i invertir més que mai en formació –adaptació als canvis legislatius- i apostar per una estructura comercial adequada, flexible i innovadora. En aquest escenari els indicadors poden ser una bona eina de control i formar part de la política retributiva de l’empresa.

Eficiència i rendibilitat basada en indicadors i tecnologia
Amb un quadre de comandament es classifica i es coneix l’eficiència i rendibilitat de cada tipus de servei del despatx i permet establir una estandardització dels serveis amb l’objectiu que el despatx o el client siguin competitius. Izquierdo ha advocat per un reposicionament, basat en els indicadors i la tecnologia.

El primer pas per fer un quadre de comandament és realitzar un mapa estratègic de les principals àrees de l’empresa (persones, processos, clients i finances). Aquest mapa ha de ser ambiciós, en la línia d’allò que interessa a cada àrea i involucrar en el seu compliment a tot l’equip. En aquest sentit, Izquierdo considera que la millor manera de fer-ho és a través de la retribució variable lligada a l’assoliment d’aquests objectius. L’expert ha proposat, a més, acotar una base d’informació “per tenir la foto del despatx”, per posteriorment descobrir noves dades d’utilitat. Es tracta d’establir els indicadors sobre els quals ens interessa fer un seguiment a partir de la foto obtinguda. El consultor ha conclòs la seva intervenció amb diverses recomanacions:

  • Pensar en l’estratègia de l’empresa a llarg termini: per exemple,com vull veure l’empresa d’aquí a dos anys
  • Dedicar un 1% del temps anual de treball a pensar què és allò que vull canviar del despatx
  • Pensar que no estàs  sol, que es forma part d’un equip i que la tecnologia ofereix moltes eines 
  • Sense una base d’informació no podem prendre decisions

En la segona part de la sessió, Lluís Muñiz, més partidari de parlar de ‘quadre d’indicadors’ que de quadre de comandament, ha justificat la seva necessitat per establir un sistema de control de les accions previstes en contraposició amb les accions reals.

Muñiz ha afegit que en un camp en què cada cop hi ha més competència i intrusisme, el despatx ha de buscar una forma de diferenciar-se i deixar de banda les decisions que es prenen de manera intuïtiva. Per aquest motiu, ha reivindicat que “calen eines que permetin controlar l’empresa en funció del que passi i els indicadors serveixen per conèixer el grau d’eficiència de l’empresa perquè els responsables puguin prendre les decisions adequades”. Muñiz ha fet èmfasi en què “el que no es pot mesurar no es pot controlar, i el que no es controla no pot millorar”.

Eina pràctica per testejar l’empresa
Muñiz ha parlat també dels criteris d’avaluació dels indicadors i de la necessitat que serveixin per a allò que volem mesurar, que donin resultats en funció dels objectius marcats, que tinguin un responsable del seu seguiment i que es determini una freqüència en la seva avaluació. Per al ponent, és millor que hi hagi pocs indicadors realment útils que no pas que no aportin informació d’interès, i ha recomanat oferir quadres de comandament molt senzills, que se sofisticaran posteriorment.  L’economista ha insistit que es tracta d’una eina “molt pràctica que serveix per testejar l’estat d’una empresa”.
Finalment, en el col•loqui Izquierdo ha abordat el que ha definit com “l’estratègia de l’iceberg”, que permet detectar activitats que ocupen moltes hores i poc rendiment, un cost que cal tenir en compte i valorar. En el cas dels despatxos, un exemple d’això seria el d’arxiu i documentació.

Clicar aquí per accedir al document complet


No hay comentarios:

Publicar un comentario