miércoles, 8 de enero de 2014

Conveni d'unificació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb els Titulats Mercantils i Empresarials


El 30 de desembre de 2013 ha tingut lloc la signatura davant notari del Conveni d’Unificació del Col•legi d’Economistes de Catalunya amb els Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Els representants en la signatura del conveni de cada corporació han estat: 
. Alfred Albiol, Col•legis Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya
. Joan B. Casas, Col•legi d'Economistes de Catalunya
. Cristina Clos, Col•legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona: 
. Albert A. Rebull, Col•legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Tarragona
. Josep M. Solans, Col•legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Lleida
. Eduard Soler, Col•legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona

Joan B. Casas, degà del Col•legi d’Economistes de Catalunya, ha manifestat que “la fusió implica una major representació així com un major poder a favor del col·lectiu professional de l’assessoria d’empresa”. També ha emfatitzat que “sempre és una bona notícia incloure entitats que lluiten per a un mateix objectiu comú”.

Per la seva banda, Eduard Soler, degà del Col•legi de Titulats Mercantils Barcelona, ha declarat que “el conveni d’Unificació respon a la necessitat de construir una marca forta que representi els interessos del nostre col•lectiu”. En la mateixa línia, Alfred Albiol, degà del Col·legi de Titulats Mercantils de Catalunya ha expressat que “estem satisfets del resultat de la fusió, des de sempre, la unió fa la força. Tots els Col·legis responien a un únic objectiu comú, la defensa dels serveis professionals a empreses en els àmbits: econòmics, assessoria mercantil i empresarial. D’aquesta manera la nostra veu no queda difuminada.”

En data 5 de desembre de 2013 es va aprovar el projecte d'Unificació dels Col•legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el 19 de desembre ho van ratificar les respectives assemblees extraordinàries dels Col·legis de Titulats Mercantils de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i la del Col·legi d’economistes de Catalunya. De tal manera que les cinc corporacions públiques s’han convertit en una única corporació de caràcter autonòmic que funcionarà sota la denominació de "Col·legi d'Economistes de Catalunya

Un únic Col·legi professional, una única veu

En l’actualitat queda ben demostrat que la defensa dels interessos dels col•lectius té més poder d’influència com més entitats aglutini. El Col•legi d’Economistes de Catalunya pretén que tots els col•legiats se sentin identificats i emparats per aquesta institució tant els que ja ho eren com els nouvinguts -Titulats Mercantils i Empresarials-. Així, el Col•legi d’Economistes es configura com a màxim òrgan representatiu de la professió i té com a objectiu principal fomentar el desenvolupament de la professió i vetllar perquè l'activitat professional ofereixi a la societat les garanties suficients de qualitat i competència.

No hay comentarios:

Publicar un comentario