miércoles, 8 de enero de 2014

Enquesta sobre Transaccions Exteriors (ETE) del Banc d’Espanya, una nova obligació formal per als contribuents

Empreses i professionals s’enfronten gairebé cada any a noves obligacions legals i documentals en la seva relació amb l’administració. La novetat per al 2014 en terreny de formularis és el nou model ETE (Enquesta sobre Transaccions Exteriors) d’informació estadística per al Banc d’Espanya. Alejandro Ebrat, advocat i president de la secció de Dret Fiscal del Col•legi d’Advocats de Barcelona, s’ha centrat en aquest nou model a la sessió organitzada per la secció Fiscal del Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. En la seva presentació, Avelino Vázquez Parcero, president de la secció Fiscal d’Empresites, ha explicat que aquest model és el resultat de la circular 4/2012, per la qual desapareix l’obligació de les entitats bancàries d’informar sobre determinades operacions dels contribuents a l’estranger, una obligació que ara recau directament en el ciutadà. Alejandro Ebrat critica que s’hagi passat aquesta obligació, que fins ara tenien els proveïdors de serveis de pagament -entitats financeres-, al ciutadà.


Declaració al banc d’Espanya, qüestió d’estadística i no sancionadora

Per altra banda Ebrat ha tret importància a aquest fet i ha assegurat que es demana aquesta informació per qüestions estadístiques, de cara a l’elaboració de la balança de pagaments, i que no es preveu que es faci cap comprovació ni s’imposin sancions. D’una banda perquè el Banc d’Espanya no té potestat sancionadora i, de l’altra, perquè no disposa de mitjans per comprovar les dades. En aquesta línia ha afegit que “és més important la forma de donar les dades que l’exactitud de les mateixes”.

L’advocat ha fet un breu traçat de la legislació aplicable, la qual, a més, deroga a partir de l’u de gener els DD1 i DD2, el primer sobre obertura o cancel•lació de comptes a l’estranger i el segon sobre comunicació de moviments en comptes ja existents a l’estranger. Desapareix, a més, el número de registre del Banc d’Espanya. Així, doncs, a partir de 2014 els contribuents hauran de presentar al Banc d’Espanya totes aquelles informacions que abans presentaven els bancs, sempre que superin determinats llindars: qualsevol operació amb i de l’exterior i qualsevol saldo i variació d’actius i passius a l’exterior, tant per part de persones físiques com empreses residents a Espanya. Ha manifestat que aquest model únicament es podrà presentar per Internet, i només amb el certificat propi, de manera que no se’n podran ocupar les assessories en nom de tercers. Per aquest motiu, l’advocat ha aconsellat informar i formar la persona responsable de la comptabilitat de l’empresa. En el cas de les persones físiques ho hauran de fer per mitjà del certificat o DNI electrònic i es presentarà a través d’un apartat ja incorporat a la web del Banc d’Espanya.

La periodicitat de la presentació varia en funció del volum econòmic de les operacions. Així, per a saldos o transferències amb l’exterior, l’obligació és mensual per a saldos que superin els 300 milions i trimestral si estan entre els 100 o els 300 milions. L’obligació neix en el moment que el saldo o les transaccions (no la suma) supera el milió d’euros; tanmateix, el Banc d’Espanya pot demanar-ho encara que la xifra sigui inferior. I si en un dels dos camps se supera l’esmentat milió, l’obligació d’informar s’estén a tot. Per saldos de fins a 100 milions d’euros, l’obligació és anual (20 de gener com a data límit).

En el cas que ni les transaccions ni els saldos superin els 50 milions, que són la majoria, la declaració a presentar és l’abreujada, i només s’han de declarar els saldos inicial i final d’actius i passius exteriors, la suma total de les operacions de cobrament i la suma de les operacions de pagament del període declarat. La declaració serà ordinària per a la resta.


Procediment de la presentació ETE

L’advocat ha explicat, a través d’exemples, el procediment de presentació de la declaració, els terminis en cada cas, les operacions sotmeses, les dades que cal aportar i el règim sancionador –en el cas que es detectés alguna operació sospitosa es pot passar la informació al Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC)-. Finalment, ha recordat la vigència del model 720 atesa l’obligació de declarar els increments de les quantitats que s’haguessin declarat ja en el seu dia si els imports superen en 20.000 euros la darrera quantitat manifestada o si ja se supera el llindar de l’obligació.

Llegir documentació de la sessió completa

No hay comentarios:

Publicar un comentario