martes, 29 de abril de 2014

El 'cloud computing' obre noves formes de treballar a l’empresa

En un futur immediat és molt possible que totes les empreses treballin majoritàriament al núvol (cloud computing en anglès), és a dir, a través d’Internet. Lluís Oncins, consultor de l’empresa Unired Comunicacions, col·laboradora de Google, ha explicat els avantatges per a les empreses i les oportunitats que obre el núvol en una sessió organitzada per la Secció d’Empresa del Col·legi i presentada pel seu president, Lluís Mas. La sessió ha tingut lloc el 19 de març al Col·legi i s’ha pogut seguir també en directe per Youtube.En la introducció, Oncins ha exposat el principal avantatge del núvol: permetre treballar des de qualsevol lloc sempre que hi hagi dispositius amb connexió a Internet. Altres avantatges de treballar en el núvol són la seva assequibilitat, la velocitat de la innovació, la seguretat i la possibilitat de treballar en xarxa amb un mateix document. A més, evita canvis en les aplicacions i programes, es redueixen notablement els costos informàtics, es facilita la mobilitat dels treballadors amb el consegüent increment de la productivitat, es millora l’escalabilitat dels equips informàtics (dimensionant-los en cada moment en funció de les necessitats canviants de la companyia) i es poden fer previsions de costos més acurades. 


Els estalvis de migrar al núvol

Són diversos els estalvis un cop migrada la informació al núvol com ara en inversions en hardware, software, sistemes operatius i l’espai físic del servidor. També s’estalvia en energia (en consum, refrigeració i potència) en els casos en què l’empresa deixa de tenir servidors propis.
D’acord amb Lluís Oncins, quan una empresa decideix donar el salt cap al cloud computing, les primeres qüestions a plantejar-se seran: quins serveis hi traslladarà, què és prioritari i quin control exercirà. El consultor aclareix que el més habitual és implementar un núvol privat, tot i que determinades activitats menys sensibles es poden cedir a tercers. Lluís Oncins ha aclarit que treballar al núvol no eximeix d’errors i que no es pugui perdre en algun moment informació, motiu pel qual ha recomanat adoptar mesures de control i fer-ne còpies de seguretat, així com distingir els serveis que s’oferiran a través d’un núvol privat i aquells que es podran atendre a través d’un núvol públic. Tot i les incerteses, el consultor ha explicat que al núvol hi ha solucions avançades que canvien el concepte tradicional de les infraestructures, aplicacions i serveis de les tecnologies de la informació.  

Treballar des del núvol pot comportar importants estalvis en equips, programes, espai físic i fins i tot energia, alhora que facilita la mobilitat dels treballadors i la feina en xarxa


La protecció de dades

Un punt important i present en la presa de decisions és el relatiu a la protecció de les dades personals dels fitxers. Segons l’expert, “la part més crítica no és tècnica sinó de legalitat” i és un dels motius que fa que  una gran part d’empreses es decantin per l’ús de servidors privats. Oncins ha parlat també dels serveis que ofereix des d’Unired per facilitar el trasllat de les empreses al núvol. 
Finalment, en el col•loqui, s’han plantejat dubtes sobre les mesures de seguretat per preservar les dades dels clients, la seva confidencialitat i privacitat, la política de protecció de fitxers i els costos d’aquests serveis. Oncins ha remarcat que cada empresa “necessita un vestit a mida” i els costos variaran en funció de molts factors, com la memòria que necessiti, l’espai, el temps d’ús, les còpies de seguretat que es contractin i les aplicacions instal•lades, entre d’altres. D’acord amb l’expert els canvis que viuen les empreses amb aquestes noves eines (que els permeten enfocar-se cap al seu “core business” i el valor afegit) permeten deixar a tercers tot allò que no forma part estricta del negoci.

Accedir al document complet

No hay comentarios:

Publicar un comentario