martes, 1 de abril de 2014

Informació urgent sobre les incidències en el procés d’inscripció en el registre de mediadors concursals


El Consejo General de Economistas ha enviat una nota davant l’allau de trucades i correus electrònics que ha rebut en relació a la inscripció al Registro de Mediadores Concursales, on comunica que està intentant que la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) resolgui en la major brevetat possible les nombroses incidències que s’estan produint. La DGRN ha assegurat que no se s’està duent a terme cap inscripció i que informarà de forma immediata tan bon punt se solucionin els problemes. El Consejo General de Economistas ha animat a informar al tots els col·•legiats o col·legiades. Tot i que s’estan fent gestions des del Consejo General de Economistas, adjuntem dades de contacte del Ministeri per qui hi vulgui contactar: 
Ministerio de Justicia - Atención al Ciudadano - Registro General (Telfs. 902 007 214 – 91 837 22 95)


No hay comentarios:

Publicar un comentario