jueves, 19 de junio de 2014

Dimecres 25 de juny se celebrarà el ple per aprovar el projecte de llei de fusió dels Col·legis d´Economistes i Titulats Mercantils i per validar el decret llei de taxes judicials

La setmana vinent se celebrarà el debat per aprovar el projecte de llei de fusió de col·legis professionals d'Economistes i de Titulats Mercantils i el debat per validar el decret llei de taxes judicials al Parlament de Catalunya. El ple començarà dimecres 25 de juny amb la sessió de control, primer als consellers i després al president de la Generalitat. Així, l'ordre del dia inclou el debat del projecte de llei per crear un nou Col·legi d'Economistes de Catalunya, que fusioni els Col·legis de Titulars Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, el Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i el Col·legi d'Economistes de Catalunya. 
La mesa ha acordat que el debat del projecte de llei sigui en lectura única, un procediment de màxima celeritat que permet que les iniciatives s'aprovin en un únic ple i sense que els grups hi puguin presentar esmenes.

El ple també farà el debat per validar el decret llei 1/2014, del 3 de juny, pel qual es modifica el text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat. El decret exclou els ciutadans ─persones físiques─ i les petites empreses de l'aplicació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de justícia. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario