viernes, 16 de marzo de 2012

Assemblea General OrdinàriaLa Junta de Govern del Col•legi convoca l’Assemblea general ordinària de col•legiats pel proper 30 de març, d’acord amb els Estatuts. La primera convocatòria de l’Assemblea serà a les 12:30h i a la segona a les 13:00 h, al mateix Col•legi.


Ordre del dia:


1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea general anterior.
2.    Examen i aprovació, si s’escau, de l’Informe dels Censors de Comptes, de la liquidació del pressupost de  
       2011, i del balanç de situació en data 31/12/11.
3.    Nomenament dels Censors de Comptes per a l’exercici actual del 2012 (art. 94).
4.    Anàlisi i aprovació, si és procedent, de l’actuació de la Junta de Govern durant l’any 2011.
5.    Precs i preguntes.


Hora: 12:30 hores primera convocatòria; 13:00 hores segona convocatòria
Lloc: Auditori del Col•legi – C/ Moià 1 / Tuset 3, 3ª planta. Barcelona


Convocatòria signada i extracte d'Estatuts Col·legials

No hay comentarios:

Publicar un comentario