viernes, 9 de marzo de 2012

Jornada professional sobre la Reforma Laboral 2012En aquesta Jornada, el proper 15 de març, s’abordaran les principals novetats contingudes en l’última reforma laboral, analitzant a l’hora, les possibles repercussions que pugui tenir en el teixit empresarial. A més, s’explicarà com ens afecta i quines són les novetats en el dret del treball que cal conèixer per a una millor i efectiva aplicació.

La Jornada va dirigida especialment a aquells que estiguin interessats en conèixer les nombroses novetats que s’inclouen en aquesta reforma. Bàsicament, s’hi analitzaran els aspectes més destacats continguts en el RDL 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. El moderador de la Jornada serà Lluís Mas Villellas, president de la Secció d’Empresa del Col•legi de Barcelona.

Tres experts i prestigiosos ponents, provinents de diferents àmbits, seran els encarregats de tractar l’abast i aplicació pràctica d’aquesta reforma laboral:
. Dr. Jordi Garcia Viña, catedrà c de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Secretari General de la Universitat de Barcelona
. Sr. José Luis Salido Banús, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona i advocat
. Il•lm. Sr. José Luis Carratalá Teruel, magistrat del Jutjat Social núm. 15 de Barcelona

Les novetats que introdueix i cal conèixer en el dret del treball:
. Modificacions en matèria de contractació
. Modificació en matèria de permisos
. Noves mesures de flexibilitat interna
. Suspensió dels contractes de treball
. Reducció de jornada per expedient de regulació de treball temporal
. Despenjament de condicions laborals establertes en convenis col•lectius
. Mesures d’abaratiment de l’acomiadament
. Modificacions relatives a l’extinció objectiva del contracte de treball
. Modificacions en matèria de convenis col•lectius de treball
. Modificacions en matèria de prestació contributiva d’atur
. Incentius i bonificacions a la contractació

Programa
Inscripció

No hay comentarios:

Publicar un comentario