miércoles, 28 de marzo de 2012

Èxit del Taller de Comptabilitat sobre “Combinacions de negocis”El passat 12 de març se celebrà el taller número 10 de comptabilitat al Col•legi, en aquest cas, dedicat a “Combinacions de negocis”. El taller va ser a càrrec de Francesc Gómez, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu objectiu principal va ser analitzar la comptabilització de les operacions de concentració empresarial denominades “Combinacions de negocis”, una nova forma de formulació comptable.

El professor es va centrar en l’actual norma que regula les “Combinacions de negocis” i en la forma en què les empreses han de comptabilitzar les combinacions de negocis en què participen, enteses com a aquelles operacions en què l’empresa adquireix el control d’un o diversos negocis. Va tractar en profunditat la norma 19a del PGC adaptat al R.Decreto 1159/2010 referent a les combinacions de negocis.

A través d’una introducció clara i senzilla es va abordar el tema des d’una perspectiva pràctica. Posteriorment, es plantejaren tres exercicis sobre la temàtica i una operació de fusió entre empreses del mateix grup. Els assistents tenien prèviament l’exercicis impresos i resolts, i amb la guia del professor, es van resoldre, complementar i comentar.

Per aprofundir en les combinacions de negocis:
Combinacions de negocis – Norma 19 del PGC (Francesc Gómez)
Esquema de “Combinacions de negocis"

No hay comentarios:

Publicar un comentario