viernes, 9 de marzo de 2012

Elecció de càrrecs de la Junta de GovernJa estan coberts els càrrecs de la Junta de Govern del Col•legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. En només rebre una candidatura per a la renovació parcial, es va acordar per unanimitat declarar idònia l’esmentada candidatura. L’acte de presa de possessió dels càrrecs electes es farà el dia 2 d'abril de 2012, a les 19:00 hores al mateix auditori del Col•legi, en un acte públic.

D’acord amb la convocatòria cursada el passat 14 de febrer, i acabat el termini de presentació de candidats, s’ha rebut una única candidatura per a la renovació parcial de càrrecs de Junta de Govern compresos en l’esmentada convocatòria. Per això, i d’acord amb el que està establert a l’article 54 dels vigents Estatuts col•legials, la Junta de Govern, en la seva reunió celebrada el dia 5 de març de 2012, acordà per unanimitat, declarar la idoneïtat dels col•legiats inclosos a l’esmentada candidatura, proclamant-los electes.


Consegüentment, la cobertura dels càrrecs renovats, ha resultat:

Per al càrrec de vicedegà: SR. AVELINO VÁZQUEZ PARCERO
Per al càrrec de vicesecretari: SR. RODRIGO CABEDO GREGORI
Per al càrrec de comptador-interventor: SR. LLUÍS MAS VILLELLAS
Per als càrrecs de vocals:
8è:    SR. LLUÍS VELASCO MASSIP
9è:    SR. SERGI SÁNCHEZ LLUELLES
10è:  SRA. Mª LUZ FERNÁNDEZ CARRERA
11è:  SR. FRANCESC GARRETA DALMAU
12è:  SR. JOSÉ MARIA GAY DE LIÉBANA Y SALUDAS
13è:  SR. JORDI ALBIOL PLANS
14è:  SR. MANUEL BARRADO PALMER

Per tant, i en virtut del que s’estableix a la normativa col•legial vigent, no és necessari l’acte de votació i, l’Assemblea General Extraordinària d’Eleccions prevista inicialment per al dia 29 de març, resta anul•lada i sense efecte.

L’acte de presa de possessió dels càrrecs electes es farà a l’auditori del Col•legi, en un acte públic, previst per al dia 2 d’abril de 2012, a les 19.00 hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario