martes, 25 de marzo de 2014

El Govern impulsa la fusió dels Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials i d'Economistes per millorar-ne l'eficàcia

El nou Col·legi d’Economistes de Catalunya aplegarà els col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; el Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya, i el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Amb aquesta fusió es pretén assolir una major eficàcia, reducció de costos i una sola interlocució de les professions econòmiques amb les administracions públiques. La iniciativa respon a la necessitat d’adaptació al nou entorn legal dels estudis universitaris i als canvis legislatius que emanen del Parlament i el Consell Europeu.  El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; el Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya, i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, en un únic col·legi professional: el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

La unificació de tots aquests col·legis relacionats amb les professions econòmiques té com a objectiu una articulació més idònia de la representació i defensa dels interessos dels seus membres i, especialment, el benefici de la societat a la qual presten els seus serveis.

 Amb aquesta nova estructura es pretén assolir una major eficàcia, tant pel que fa a l’estalvi de mitjans i reducció de costos com pel que fa als avantatges derivats d’una sola interlocució de les professions econòmiques amb les administracions públiques. Per tal d’arribar al procés de fusió, els col•legis van aprovar un conveni d’unificació i uns estatuts provisionals, com també els seus membres representants. El conveni es va protocol·litzar en una escriptura pública davant notari i es va presentar al Departament de Justícia amb la petició d’inici de la tramitació de la fusió. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario