viernes, 11 de julio de 2014

Carta del degà als col·legiats

Benvolgut/da company/a,

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Llei de fusió dels col·legis de ti­tulats mercantils i empresarials de Barcelo­na, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresari­als de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya que va aprovar el Parlament de Catalunya el dimecres 25 de juny i que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació. És sens dubte el pas decisiu per a la unificació de les cinc corporacions en un únic Col·legi Professional.


Creiem que hem de felicitar-nos tots, membres de les Juntes de Govern i col·legiats, per haver aconseguit aquesta fita amb celeritat i eficiència malgrat les dificultats que representa unificar a cinc corporacions de cultures i àmbits territorials diferents. La unificació ha estat possible amb generositat i anant a buscar el que més beneficia els professionals, economistes o titulats mercantils, i els usuaris dels seus serveis. Sobre les sinèrgies de la unificació us hem anat informant llargament amb motiu de la convocatòria de l’Assemblea que va aprovar tot el procés d’unificació.

S’inicia una nova etapa en què el Col·legi unificat ha d’assolir els objectius que van impulsar l’inici del procés d’unificació; situar el col·legi unificat al nivell de les grans corporacions professionals de Catalunya, millorar la prestació de serveis als col·legiats evitant les duplicitats en els serveis i comunicacions, tenir una major i millor presència en la societat catalana i aglutinar totes les especialitats i estudis relacionats amb l’àmbit de l’economia i de l’empresa. En aconseguir aquests objectius i en assolir una unificació operativa el més eficient possible ja s’hi ha estat treballant en el primer semestre d’ enguany de forma unificada.

Informar-vos que el Col·legi d'Economistes de Catalunya unificat quedarà formalment constituït i adquirirà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar el proper 1 d’octubre quan s’hagi constituït l’Assemblea Constituent del nou col·legi, moment en què també quedaran dissolts els col·legis que han donat origen a la unificació.

I finalment avançar-vos que a principis de setembre, malgrat que el Col·legi d'Economistes de Catalunya no estigui formalment constituït, tots els col·legiats rebreu un programa de formació continuada del col·legi unificat pel darrer trimestre de l’any i que dins de la primera quinzena de novembre tindrà lloc, a totes les seus territorials del Col·legi d'Economistes de Catalunya unificat, el primer acte emblemàtic del nou col·legi, la Jornada dels Economistes que sota el lema de “Transformacions estratègiques per a l’economia catalana” aglutinarà el millor de la Jornada dels Economistes i del Fòrum Empresarial que venien organitzant fins ara el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats Mercantils de Barcelona.

Atentament,

Eduard Soler i Villadelprat
Degà

No hay comentarios:

Publicar un comentario