miércoles, 9 de julio de 2014

La 'renda a tomba oberta' 2014 tanca les activitats de la Secció d'Assessors Fiscals


La renda a tomba oberta, cita anual clàssica de la secció d'Assessors Fiscals del Col·legi des de fa uns quants anys, ha tancat el 12 de juny les activitats d'aquesta secció al Col·legi. Joan Ramon Salvador, gerent del Col·legi, ha comentat en la presentació que el format de les activitats de la Secció (consultoria quinzenal i temes monogràfics) podria continuar en la nova etapa conjunta amb el Col·legi d’Economistes. També es contempla la continuïtat, entre d'altres, del Curs de Tributació, que té un bagatge de 21 edicions.


Salvador ha aprofitat l'oportunitat d’agrair a Enric Corominas i Tomàs Parra, responsables de la sessió quinzenal de consultoria, la seva col·laboració desinteressada, la vocació de servei al col·lectiu i Col·legi d’Empresistes. L'agraïment l’ha fet extensiu al ponent de la sessió, l'economista i assessor fiscal al Gabinet Garcia-Hoffmann-Bertrán Assessors, Jordi Bertrán. 

Ja entrant en matèria s’han aclarit dubtes sobre la declaració de renda 2013, concretament en la consulta sobre la tributació dels interessos derivats d'un litigi sobre justi preus, uns interessos que poden ser remuneratoris (i en aquest cas es consideren rendiments del capital mobiliari) o bé indemnitzatoris, i aleshores són guany patrimonials.

Una segona consulta ha abordat la transmissió d'una empresa amb pagament ajornat i sense una xifra definida però sí prevista i que, finalment, per diverses contingències, no s'abona en la seva totalitat, de manera que queden diversos pagaments pendents. Per això, els guanys totals previstos, recollits el primer any, difereixen del que finalment es cobra. Entre les possibilitats plantejades s’ha parlat d'impugnar la primera autoliquidació, o bé, en acabar la darrera, adjuntar un escrit explicatiu de la circumstància que fa que no concordi la xifra prevista amb la finalment ingressada.

Un altre temàtica de dubte habitual és el relatiu a la deducció per compra del 50% de l'habitatge habitual a l'ex-parella en un cas de separació. En aquests casos, Bertrán ha recordat que tot i no estar-hi del tot d'acord, només es pot aplicar la deducció per adquisició d'habitatge habitual (ja desapareguda) quan s'és "ple propietari" d'aquest habitatge. S’ha debatut la importància de la data d'entrada en vigor del conveni de separació, que no de la sentència judicial posterior. 

Diferent ha estat la consulta sobre un treballador per compte aliè i alhora autònom que cotitza al màxim per règim general i la Seguretat Social li concedeix ingressos indeguts pel 50 % dels autònoms. Aquests ingressos (corresponents a 2012 i cobrats el 2013), ha explicat Bertrán, es consideren rendiment del treball o, en el seu cas, una menor despesa de l'activitat econòmica, de manera que hauria d'impugnar l'autoliquidació i corregir-la perquè en reduir la despesa augmenta la base imposable i, probablement, la quota. Així, s'hauria de fer una declaració complementària del 2012. En relació a aquest tema, l'expert ha comentat una consulta sobre el cas dels funcionaris que, havent percebut una paga menys el 2013, rebien un ingrés en concepte de devolució de cotitzacions a la Seguretat Social, una devolució que obligava a presentar una declaració complementària per ingrés indegut.

La situació de la fiscalitat d'una subrogació hipotecària a una persona no resident, pactada però no materialitzada (no hi ha canvi de titularitat) perquè l'entitat financera no li dóna el vistiplau, i la impossibilitat de cap deducció de despeses per part de professionals que tenen el despatx a casa seva, perquè no són vinculables al 100% amb l'activitat professional, també han estat sobre la taula del debat.  
Preferents i plans de pensions

No podia faltar una consulta sobre la consideració de les participacions preferents, on d’acord amb Bertrán, "com a regla general, gairebé sempre es considera rendiment del capital  mobiliari, positiu o negatiu" i es considerarà guany o pèrdua patrimonial en el moment en què es vengui o converteixi en acció, situació generalitzada actualment. 

Finalment, el ponent ha tractat la possibilitat que en un mateix exercici es faci un aportació a un pla de pensions i es faci el rescat del mateix, ja sigui perquè s'arriba a la jubilació o perquè es necessiten els fons;  dues accions compatibles en el mateix exercici fiscal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario