jueves, 17 de julio de 2014

Resum de les actualitzacions en l’àmbit concursal 2014

A banda d’informar puntualment de les activitats formatives de caràcter concursal que ha organitzat el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, en els últims mesos també hem enviat notícies i jurisprudència d’àmbit concursal per tal de mantenir-vos actualitzats en tot allò que afecta la nostra activitat professional. Per si te n’has perdut alguna, aquí us presentem el resum d’aquest any 2014, on detallem també els hipervincles de totes aquelles notícies i jurisprudència publicades fins al moment. Esperem que us sigui d’utilitat!
09/07/2014
Sentència del Tribunal Suprem de 26 de maig de 2014, sobre “Incident concursal. Crèdit contra la mercantil concursada nascut d’una operació de descompte”, dictada en el recurs de cassació 1696/2012


08/07/2014


04/07/2014
NOTÍCIES I ARTICLES D’INTERÈS publicats a la premsa en relació a alguns aspectes de la propera reforma concursal que afecta de forma directa als administradors concursals en quant als nomenaments.

1. Notícia publicada a Expansión
2. Notícia publicada a El Economista
3. Article del magistrat Carlos Nieto, titular del Jutjat Mercantil 1 de Madrid, on fa una anàlisi de la 4. Sentència del Tribunal Suprem de 22/05/2014, en relació a l’incident de l’article 96 LC i incompliments contractuals.


26/06/2014
Sentència del Tribunal Suprem de 30 d’abril de 2014, sobre “El perjudici patrimonial en les garanties intragrup. Rescissió d'hipoteca constituïda per la concursada”, dictada en el recurs de cassació 745/2012


17/06/2014
Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de 14 de març de 2014, sobre “Reclamació de crèdits laborals contra la massa del concurs per treballadors d'empreses del mateix grup”, dictada en el recurs d’apel·lació 650/2012.


13/06/2014
Sentència del Tribunal Suprem de 9 d’abril de 2014, sobre “La rescissió concursal i els seus efectes en una dació de pagament”, dictada en el recurs de cassació 812/2012.


10/06/2014
ARTICLE publicat a la revista quinzenal (digital) elEconomista, signat pel magistrat del Jutjat mercantil núm 1 de Madrid, Sr. Carlos Nieto Delgado, on fa una crítica a les continuades reformes concursals “Más reformas concursales: qué horror, Leoncio...”


19/05/2014
ARTICLE aparegut al diari elEconomista (versió digital), signat pel magistrat del Jutjat mercantil núm. 1 de Madrid, Sr. Carlos Nieto: “ERES concursales: "Que me coma el tigre"


16/05/2014
Sentència del Tribunal Suprem de 15 d’abril de 20014, sobre “La compensació de la fiança prestada per l’arrendataria concursada”, dictada en el recurs de cassació 877/2012.


13/05/2014
Sentència del Tribunal Suprem d’1 d’abril de 2014, sobre “El concepte legal d’insolvència, pressupòsit objectiu de la declaració de concurs, és diferent del desbalanç patrimonial”. dictada en el recurs 541/2012.


25/04/2014
Auto de 16 d’abril de 2014 d’un Jutjat Mercantil de Barcelona, en relació a un Requeriment de devolució d’embargaments de comptes de la concursada per part de la TGSS.


24/04/2014
Sentència del Tribunal Suprem de 27 de març de 2014, sobre “El frau exigible per a la qualificació del concurs com a culpable en base a l’art. 164.2.5º de la Llei Concursal”, dictada en el recurs de cassació 1472/2012.


22/04/2014
ARTICLE dels Jutges de Madrid, Sr. Carlos Nieto Delgado i Sr. Javier Yáñez Evangelista, titulars dels jutjats mercantils nº 1 i 9, respectivament, sobre: ”Refinanciaciones : rescisión y extensión de efectos tras la Ley 14/2013 y el Real Decreto-ley 4/2014”.


01/04/2014
NOTÍCIES aparegudes al diari elEconomista:
1. Àrea de Recaptació de l’AEAT informa de que es potenciaran les mesures cautelars i les “declaracions de responsabilitat” (alerta aquí perquè parla dels administradors concursals).
2. Posada en marxa del mecanisme per refinançar empreses, seguint les directrius que marca el RDL 4/2014, de 7 de març.
13/03/2014
Text consolidat de la Llei Concursal 22/2003, (consolidat a 8/3/2014) que inclou el recentment aprovat RDL 4/2014, de 7 de març de refinançament empresarial: Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal No hay comentarios:

Publicar un comentario