miércoles, 7 de mayo de 2014

L'obtenció de la residència per a inversors i treballadors qualificats

Una de les moltes modificacios legals introduïdes a la Llei d'Emprenedors 14/2013, que va entrar en vigor a finals de setembre passat, és la relativa a la facilitació i agilitació de la concessió de visats i autoritzacions amb la finalitat d'atraure inversió i talent a Espanya. Sobre aquest aspecte ha aprofundit Mª Eugenia Blasco Rodellar, advocada i responsable del departament d'Immigració d'AGM Abogados en la sessió “L'obtenció de la residència per a inversors i treballadors qualificats” el 27 de març al Col·legi. 


L'advocada ha recordat que la finalitat de la norma és l'atracció de capital per part d'inversors i emprenedors de fora de la Unió Europea, ja que per als ciutadans de la UE s'aplica una legislació diferent. Blasco ha recalcat que la persona que vulgui accedir a aquestes mesures tingui en compte les implicacions fiscals, ja que es considerarà que una persona té residència fiscal en el moment en què s'acrediti una residència efectiva de sis mesos. Es facilita l'obtenció de residència als col•lectius següents: inversors, emprenedors, professionals altament qualificats, investigadors i treballadors que efectuïn moviments intra-empresarials dins de la mateixa empresa o grup d'empreses.

Eugenia Blasco ha distingit entre el visat (d'un any de durada i a partir del qual s'accedirà a la residència) i la residència, ja que es pot disposar de visat i no arribar a demanar residència o bé accedir a la residència sense haver passat anteriorment pel visat (com és el cas dels professionals altament qualificats que estiguin en situació regular). Aquest tipus de residència, per als inversors, també pot ser interessant perquè en aconseguir-la deixarà de ser necessari mantenir la inversió. 

El permís que es concedeix i que permet treballar al país és el 'permís únic europeu', que és diferent d'altres permisos que no inclouen aquesta possibilitat. En el cas del visat per l'inversor, que serà el titular, es pot acompanyar de visats per als seus familiars o acompanyants. 

Blasco ha assenyalat que per a tots els visats, la sol•licitud es fa a l'oficina consular del país de residència legal o del país més proper on hi hagi consolat; cal estar al país de forma regular, tenir més de 18 anys, no tenir antecedents penals en els països on hagi viscut els últims cinc anys, no ser rebutjable en territori Schengen, tenir assegurança mèdica particular i prou recursos per viure durant el període de residència. La resolució s'ha de poder emetre en 10 dies hàbils, el gran avantatge, d’acord amb l’experta, respecte la normativa anterior.

En el cas dels inversors, poden demanar visats els estrangers que pretenguin fer una inversió significativa, entenent-la com una inversió de dos milions d'euros en deute públic o bé d'un milió d'euros en accions o participacions en empreses espanyoles o dipòsits bancaris a Espanya; l'adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros; un projecte empresarial que hagi de ser desenvolupat a Espanya i que sigui considerat i acreditat com d'interès general.

Pel que fa a l'emprenedor, la ponent ha ressaltat que es considerarà com a activitat emprenedora la que sigui de caràcter innovador, amb especial interès econòmic per a Espanya, i a tal efecte compti amb un informe favorable de l'òrgan competent de l'administració (estatal). Per a la valoració es tindrà en compte especialment i amb caràcter prioritari la creació de llocs de treball a Espanya.

Finalment, es considerarà professional altament qualificat el personal directiu o altament qualificat quan l'empresa o grup d'empreses pertanyi, en el cas de petites i mitjanes empreses establertes a Espanya, a un sector considerat estratègic. En segon lloc, que aquest formi part d'un projecte empresarial d'interès general; una inversió extraordinària amb impacte socioeconòmic de rellevància en l'àmbit geogràfic en el qual s'hagi de desenvolupar l'activitat laboral; la concurrència de raons d'interès per a la política comercial i d'inversió d'Espanya i, finalment, una aportació rellevant a la innovació científica i/o tecnològica. I en tercer lloc, graduats, postgraduats d'universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi. Per aquest tipus de residència, que sol•licita l'empresa contractant, s’hi pot accedir sense visat prèvi i si ja es resideix de forma regular al país.

Blasco ha exposat també els requisits per a la residència d'investigadors i de treballadors que realitzin moviments intra-empresarials i els seus familiars i acompanyants. D’acord amb l’advocada es preveu que “russos i xinesos siguin els principals inversors i possibles sol•licitants d'aquest tipus de permisos de residència”. I ha remarcat que alhora, “més enllà de la residència cal assessorar-se pel que fa a les implicacions fiscals". I ha conclòs que per atraure inversions del l'exterior “potser no n'hi ha prou a facilitar la residència sinó que caldria fer també més atractiva la fiscalitat”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario